Strømfakturaens tre deler

Strøm er noe vi alle bruker hver eneste dag. Vi tenker nok ikke på hvor mye strøm vi bruker eller at vi bruker strøm. Det er mer bruk av ting som krever strøm som opptar vår tid. Her kan de fleste relatere til tomme mobiltelefoner hjemme eller på ferie og jaget etter å ha nok strøm på denne telefonen. Telefonen brukes jo nå til alt fra veianvisninger, turistkamera og arbeidsverktøy. Er man uten strøm kan man gå glipp av flere ting som er viktige rent personlig og inntektsmessig.

Strøm brukes konstant og dertil er strømregningen heller ikke noe ukjent. Betaler du din egen strømregning kan det være greit å vite hva du betaler og hvordan dette best mulig kan gjøres opp. Selve oppgjøret er ganske enkelt. Her er det snakk om en enkel betaling.

Forbruk av billig strøm

Når du bruker strømmen så må du betale for selve bruken. Denne bruken kan du betale for i henhold til forskjellige avtaler. Disse avtalene velger du selv med tanke på hva som er best for deg. Det er ikke helt lett å forstå hva som er best, men ditt forbruk bør fortelle deg dette. Skal du bytte avtale er det best om du først vet hva du bruker av billig strøm. Har du tilgang til dine tidligere avtaler kan du raskt ta en titt på dem slik at du får oversikten over hvor mye du har brukt tidligere måneder. Tallet i kWh kan du oppgi til selskapet du bytter til eller du kan putte det inn i en kalkulator på nett. Kalkulatoren skal da fortelle hvor mye avtalen koster.

La oss ta en titt på de forskjellige avtalene. Den første avtalen som ofte blir nevnt er avtale om fastpris. Denne fastprisavtalen er ikke så spennende, men gir deg muligheten til å betale en pris for strømmen. Det er praktisk, men alltid litt dyrere. Du kan også bytte til variabel prisavtale, spotpris- eller innkjøpsprisavtale, eller timespotavtale. På alle disse avtalene er ikke prisen fast, men heller variabel. Du trenger med andre ord ikke å tenke på å få en lavere prisen, men du kan på best mulig måte fokusere på hvordan du bør holde strømforbruket nede.

Leie av nett og avgifter til staten

Strømfakturaen er tredelt. Når du ser på fakturaen er den oppdelt i tre deler som hver for seg koster forskjellig. Leie av nettet er en sats som ikke gir så mye. Det er kun strømforbruket som gjør mest for din strømregning. Strømforbruket vil også gi en viss innvirkning på nettleien. Når du bruker mindre strøm vil en del av nettleien reduseres, men ikke den andre delen. Statnett er selskapet som eier og driver strømnettet i Norge. Dette selskapet er alene om å drifte strømnett i Norge og har monopol. I tillegg til en betaling for nettet kommer noen avgifter til staten. Her er det av og til noen endringer.