Forbrukslånet

Et forbrukslån er et lån som gis til personer som kvalifiserer for lånet og aksepterer lånet. Selve lånet ses på som et usikret lån fordi bankene gir dem til folk som aksepterer lånet uten å gi noen form for sikkerhet for lånet. Når du tar opp et forbrukslån er dette med andre ord et usikret lån som er strukturert over en forhåndsavtalt periode. Lånet er med andre ord et lån som du kan ta opp og du kan avtale nedbetalingsperioden på. Hvor mye penger du trenger kommer veldig an på deg selv og det kommer an på hvor mye du trenger. En av de aller beste innenfor finans og journalistisk mener at forbrukslånet kan ses på som et lån med stor fleksibilitet. Pass derfor på at du gjør det du skal og at du får til det du selv ønsker.

Hva er fordelene?

Det finnes flere fordeler enn ulemper med forbrukslån. Det er veldig fint at forbrukslån ikke krever sikkerhet. Hadde de krevd sikkerhet for å gi ut lånet ville veldig mange færre av oss få forbrukslån. En av de store fordelene med denne låntypen er at pengene kan brukes på akkurat det vi vil. Vi kan reise for pengene, vi kan pusse opp hjemme, vi kan kjøpe noe fint som vi kanskje ikke strengt tatt trenger og vi kan bruke pengene på viktige ting. Forbrukslån kan gis bort til veldedighet og det kan investeres i nye bedrifter.

Mange har en gründer i magen uten at det er så lett for denne gründeren ut av magen. Det koster penger å store noe i dag. Enten det er en ide som kan utrykkes på internett eller om det er noe man lager selv koster det fortsatt penger. Ønsker du å brygge øl for å selge det i nabolaget koster dette nokså mye penger å starte med. Kvaliteten skal også være god slik at andre faktisk vil kjøpe ølet av deg. Er du en teknologimann som ønsker å tilby dine tjenester på internett? Dette koster også penger. Man skal også vite hvordan man når de man ønsker skal bruke det du gjør. Slikt krever innsikt. Har man ikke alle ferdighetene man trenger fra programmering, regnskap, juss til økonomi må man leie inn disse tjenestene slik at man ikke står der på bar bakke alene. Alt dette krever penger forbrukslån kan hjelpe til med.

Hvordan får et forbrukslån?

Et forbrukslån er noe vi får om vi søker på lånet og vi takker ja til tilbudet som kommer tilbake. Det er slik med alle avtaler at det er to eller flere parter til avtalen og at begge parter ønsker å ta opp avtalen. Hva som skjer og hvordan dette skjer kommer an på deg og det kommer an på parten. Når vi snakker om forbrukslån er det snakk om en bank og deg. Du må si ja og banken må si ja. Har banken gitt deg et tilbud er dette bankens måte å si ja på.