Forbrukslån

Forbrukslånet

Et forbrukslån er et lån som gis til personer som kvalifiserer for lånet og aksepterer lånet. Selve lånet ses på som et usikret lån fordi bankene gir dem til folk som aksepterer lånet uten å gi noen form for sikkerhet for lånet. Når du tar opp et forbrukslån er dette med andre ord et usikret lån som er strukturert over en forhåndsavtalt periode. Lånet er med andre ord et lån som du kan ta opp og du kan avtale nedbetalingsperioden på. Hvor mye penger du trenger kommer veldig an på deg selv og det kommer an på hvor mye du trenger. En av de aller beste innenfor finans og journalistisk mener at forbrukslånet kan ses på som et lån med stor fleksibilitet. Pass derfor på at du gjør det du skal og at du får til det du selv ønsker.

Hva er fordelene?

Det finnes flere fordeler enn ulemper med forbrukslån. Det er veldig fint at forbrukslån ikke krever sikkerhet. Hadde de krevd sikkerhet for å gi ut lånet ville veldig mange færre av oss få forbrukslån. En av de store fordelene med denne låntypen er at pengene kan brukes på akkurat det vi vil. Vi kan reise for pengene, vi kan pusse opp hjemme, vi kan kjøpe noe fint som vi kanskje ikke strengt tatt trenger og vi kan bruke pengene på viktige ting. Forbrukslån kan gis bort til veldedighet og det kan investeres i nye bedrifter.

Mange har en gründer i magen uten at det er så lett for denne gründeren ut av magen. Det koster penger å store noe i dag. Enten det er en ide som kan utrykkes på internett eller om det er noe man lager selv koster det fortsatt penger. Ønsker du å brygge øl for å selge det i nabolaget koster dette nokså mye penger å starte med. Kvaliteten skal også være god slik at andre faktisk vil kjøpe ølet av deg. Er du en teknologimann som ønsker å tilby dine tjenester på internett? Dette koster også penger. Man skal også vite hvordan man når de man ønsker skal bruke det du gjør. Slikt krever innsikt. Har man ikke alle ferdighetene man trenger fra programmering, regnskap, juss til økonomi må man leie inn disse tjenestene slik at man ikke står der på bar bakke alene. Alt dette krever penger forbrukslån kan hjelpe til med.

Hvordan får et forbrukslån?

Et forbrukslån er noe vi får om vi søker på lånet og vi takker ja til tilbudet som kommer tilbake. Det er slik med alle avtaler at det er to eller flere parter til avtalen og at begge parter ønsker å ta opp avtalen. Hva som skjer og hvordan dette skjer kommer an på deg og det kommer an på parten. Når vi snakker om forbrukslån er det snakk om en bank og deg. Du må si ja og banken må si ja. Har banken gitt deg et tilbud er dette bankens måte å si ja på.

Billig Strøm

Strømfakturaens tre deler

Strøm er noe vi alle bruker hver eneste dag. Vi tenker nok ikke på hvor mye strøm vi bruker eller at vi bruker strøm. Det er mer bruk av ting som krever strøm som opptar vår tid. Her kan de fleste relatere til tomme mobiltelefoner hjemme eller på ferie og jaget etter å ha nok strøm på denne telefonen. Telefonen brukes jo nå til alt fra veianvisninger, turistkamera og arbeidsverktøy. Er man uten strøm kan man gå glipp av flere ting som er viktige rent personlig og inntektsmessig.

Strøm brukes konstant og dertil er strømregningen heller ikke noe ukjent. Betaler du din egen strømregning kan det være greit å vite hva du betaler og hvordan dette best mulig kan gjøres opp. Selve oppgjøret er ganske enkelt. Her er det snakk om en enkel betaling.

Forbruk av billig strøm

Når du bruker strømmen så må du betale for selve bruken. Denne bruken kan du betale for i henhold til forskjellige avtaler. Disse avtalene velger du selv med tanke på hva som er best for deg. Det er ikke helt lett å forstå hva som er best, men ditt forbruk bør fortelle deg dette. Skal du bytte avtale er det best om du først vet hva du bruker av billig strøm. Har du tilgang til dine tidligere avtaler kan du raskt ta en titt på dem slik at du får oversikten over hvor mye du har brukt tidligere måneder. Tallet i kWh kan du oppgi til selskapet du bytter til eller du kan putte det inn i en kalkulator på nett. Kalkulatoren skal da fortelle hvor mye avtalen koster.

La oss ta en titt på de forskjellige avtalene. Den første avtalen som ofte blir nevnt er avtale om fastpris. Denne fastprisavtalen er ikke så spennende, men gir deg muligheten til å betale en pris for strømmen. Det er praktisk, men alltid litt dyrere. Du kan også bytte til variabel prisavtale, spotpris- eller innkjøpsprisavtale, eller timespotavtale. På alle disse avtalene er ikke prisen fast, men heller variabel. Du trenger med andre ord ikke å tenke på å få en lavere prisen, men du kan på best mulig måte fokusere på hvordan du bør holde strømforbruket nede.

Leie av nett og avgifter til staten

Strømfakturaen er tredelt. Når du ser på fakturaen er den oppdelt i tre deler som hver for seg koster forskjellig. Leie av nettet er en sats som ikke gir så mye. Det er kun strømforbruket som gjør mest for din strømregning. Strømforbruket vil også gi en viss innvirkning på nettleien. Når du bruker mindre strøm vil en del av nettleien reduseres, men ikke den andre delen. Statnett er selskapet som eier og driver strømnettet i Norge. Dette selskapet er alene om å drifte strømnett i Norge og har monopol. I tillegg til en betaling for nettet kommer noen avgifter til staten. Her er det av og til noen endringer.